Privacy- en Cookiebeleid

 

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookiebeleid van CALSEDON VAKANTIES B.V (hierna CALSEDON VAKANTIES). Dit beleid geeft u informatie over de wijze waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze websites en apps voor mobiele apparaten (hierna CALSEDON VAKANTIES Websites). Daarnaast geven wij u hier informatie over hoe CALSEDON VAKANTIES omgaat met cookies.

Dit privacy- en cookiebeleid is mede van toepassing op CALSEDON VAKANTIES B.V., Yildirim Reizen en Otla.nl met dien verstande dat deze drie merken bewerker zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat CALSEDON VAKANTIES B.V. de verantwoordelijke is in de zin van die wet.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wijzigen wij ons privacy- en cookiebeleid. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid vindt u altijd op de CALSEDON VAKANTIES Websites; de huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2016.

2. Privacybeleid

CALSEDON VAKANTIES - gevestigd aan Jan Rebelstraat 16D, 1069CC te Amsterdam - is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij via andere kanalen ter beschikking hebben gekregen. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren u daarom via dit privacy statement over hoe wij met uw gegevens omgaan. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens?
In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u anderszins contact heeft met CALSEDON VAKANTIES, leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij u ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en contactgegevens van achterblijvers.

Wat doet CALSEDON VAKANTIES met uw persoonsgegevens?

CALSEDON VAKANTIES kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor uw geboekte Reizen. Eventueel kunnen de gegevens gebruikt worden voor diverse mailings en reclama uitingen.

In aanvulling m.b.t. bovenstaade, wijzen wij u ook op het volgende:

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER) bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij CALSEDON VAKANTIES heeft geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de EER soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Verder kunnen wij:

uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:

bedrijven waarin CALSEDON VAKANTIES (direct of indirect) een aandeelhoudersbelang heeft of die een (direct of indirect) aandeelhoudersbelang hebben in CALSEDON VAKANTIES.

bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: de administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf (of bedrijven die zijn aangesloten bij CALSEDON VAKANTIES), risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso's.

CALSEDON VAKANTIES gebruikt het e-mailadres van haar klanten tevens voor Custom Audience targeting via Sociaal Media. CALSEDON VAKANTIES maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar klanten te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Sociaal Media gebruikers krijgen de campagne te zien. Daarnaast koppelt CALSEDON VAKANTIES uw emailadres met Google Customer Match om met online middelen zoals Search Engine Advertising (SEA) en Sociaal Media onze communicatie met u nog beter te kunnen afstemmen op uw persoonlijke keuzes en voorwaarden. Verder dan dit zal CALSEDON VAKANTIES uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten de CALSEDON VAKANTIES merken voor commerciële exploitatie.

E-mail nieuwsbrief
Elektronische dienstverlening is voor CALSEDON VAKANTIES belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan CALSEDON VAKANTIES en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen
CALSEDON VAKANTIES doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

3. Cookiebeleid

Om u zo goed mogelijk te helpen, maakt CALSEDON VAKANTIES gebruik van cookies. Indien u besluit het bezoek aan deze website voort te zetten, gaat u akkoord met het plaatsen van zowel noodzakelijke als niet noodzakelijke cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. CALSEDON VAKANTIES kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door CALSEDON VAKANTIES wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan de CALSEDON VAKANTIES website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, of dat uw voorkeuren bij het gebruik van de CALSEDON VAKANTIES Websites worden onthouden.

Er bestaan verschillende soorten cookies. CALSEDON VAKANTIES plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de CALSEDON VAKANTIES Websites. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat producten en diensten in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze cookies kunnen vervolgens ook aan onze zustermaatschappijen ter beschikking worden gesteld. Met behulp van deze cookies willen wij onze dienstverlening op onze websites verbeteren.

Keuzemogelijkheid
U kunt aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Een aanpassing is pas actief bij uw volgende bezoek aan CALSEDON VAKANTIES.

Instellingen
Als u cookies blokkeert op CALSEDON VAKANTIES Websites, kunt u deze websites nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de CALSEDON VAKANTIES Websites gebruik kunt maken.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u ook de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Informatie over het blokkeren van cookies via uw browser vindt u op internet zoeken. Onze webstie werkt het beste met volgende browsers;

Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari

Verwijderen van geplaatste cookies
Reeds geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

4. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door CALSEDON VAKANTIES of over de cookies die CALSEDON VAKANTIES gebruikt? Neem dan contact met ons op:

 

CALSEDON VAKANTIES B.V.
Klantenservice
+31204111212
info@calsedon.nl